NAUJA LEIDIMŲ TVARKA MIŠKO KIRTIMUI

2021 05 27

LR aplinkos ministras savo įsakymu Nr. D1-309 “Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, patvirtino naujos redakcijos leidimų medžiapjūtei tvarką.

Visą įsakymą “Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” galima pamatyti čia:

NAUJA MIŠKŲ KONSULTACINĖ TARYBA

2021 05 20

LR aplinkos ministras savo įsakymu Nr. D1-125 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. D1-452 „Dėl Miškų ūkio konsultacinės tarybos sudarymo“ pakeitimo“ patvirtino naujos sudėties Miškų konsultacinę tarybą, pasiūlymams miškų politikos ir strategijos formavimo ir kitais svarbiausiais miškų klausimais aplinkos ministrui teikti, kurioje yra ir Privačių miškų savininkų asociacijos atstovas. 

Naują Miškų konsultacinės tarybos sudėtį galima pamatyti čia

MIŠKŲ PLOTŲ BRĖŽINIŲ KEITIMO PROJEKTAI

2021 05 13

Valstybinė miškų tarnyba (VMT) parengė miškų planavimo dokumentus, kurie yra svarbūs miškų savininkams, nes parodo, kaip valstybiniai miškai ribojasi su privačiais.

Tai Alytaus miesto, Akmenės, Kauno, Kazlų rūdos, Molėtų, Šilutės, Vilkaviškio, Zarasų  rajonų savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektai.

Alytaus miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektą galima pamatyti čia:

Akmenės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektą galima pamatyti čia:

Kauno rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektą galima pamatyti čia:

Kazlų rūdos rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektą galima pamatyti čia:

Molėtų rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektą galima pamatyti čia:

Šilutės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektą galima pamatyti čia:

Vilkaviškio rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektą galima pamatyti čia:

Zarasų rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektą galima pamatyti čia:

Palikite komentarą